Best practices audit

 

Wat u in de public cloud gebruikt en configureert is uw verantwoordelijkheid. Net zoals de huurder van een gebouw zelf verantwoordelijk is voor het sluiten van de deuren. Een best-practices audit onderzoekt of voldoende maatregelen zijn genomen op het gebied van beveiliging, beschikbaarheid, gegevensbescherming, toegangscontrole, monitoring, auditing, schaalbaarheid en herstel mogelijkheden. Op specifieke onderdelen, specifieke problemen of specifieke normeringen kan worden ingezoomd. Overigens kan een dergelijke inspectie natuurlijk ook worden uitgevoerd in de eigen infrastructuur of hosting omgeving.