Inventarisatie en documentatie

 

Vastleggen wat er is aan applicaties en diensten en wat de onderlinge afhankelijkheden zijn is niet ieders hobby. Maar het is nodig als een migratieplan wordt opgesteld of als een normering (ISO/NEN) wordt nagestreefd. Goede inventarisatie en documentatie maken het managen en doorontwikkelen van de infrastructuur, diensten en applicatielandschap mogelijk. Het bewijst zijn nut  bij overdracht, inwerken, naslag en bij het herstellen van problemen. 

Documentatie wordt zo opgezet dat verschillende doelgroepen snel de door hun gezochte informatie kunnen vinden. Afhankelijk van het doel en de omvang kunnen we dit proces automatiseren.