Maatwerk en utiliteitsdiensten

 

Ontwikkelingen zoals DevOps (you build it -you own it), dockerization, serverless computing en dergelijken zijn niet meer weg te denken en bewijzen hun waarde. Hiermee kunt u uw diensten naar uw klanten verbeteren en dit verbeterproces versnellen. Daarnaast hebt u ook uw bestaande applicatielandschap en een bestaande manier van inrichten en beheren. Deze werelden verenigen vereist niet alleen een technische koppeling en een hybrid cloud aanpak. Het vereist ook het vaststellen wat utiliteits-diensten (IaaS, PaaS, SaaS) kunnen zijn en wat maatwerk moet blijven. Wij helpen u een strategie te ontwikkelen waarmee u standaardisatie enerzijds en zich voortdurend aanpassend maatwerk anderzijds met elkaar kunt verbinden. Wij gaan daarmee verder dan het opleveren van een mooi Proof of Concept.